نام کتاب: ناگفته‌هایی از حقایق عاشورامؤلف: آیت الله سید علی حسینی میلانیناشر: الحقایق تعداد صفحات:327قطع: وزیری واقعه تاريخى، عقيدتى عاشورا، واقعه‌اى است كه نام و ياد آن با اشک و آه و غم و اندوه همراه بوده و شوق سوختن براى مصائب اهل‌بيت(عهم)، در دل هر مسلمان، به ويژه شيعه و بلكه در دل هر […]

حماسه حسيني در يک نگاه
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

شهيد مرتضي مطهري قدس سره که با دغدغه خاص به بررسي موضوعات اسلامي مي پرداخت، نسبت به حادثه عاشورا حساسيت و عنايت فوق العاده اي داشت. گر چه در اين باره تأليف و اثري مکتوب توسط خود استاد نيست، اما گويا آنچه در نظر داشته بر قلم جاري کند، در سخنرانيهاي خود اظهار نموده است. […]