مشخصات کتابشناختی: میترا فرخ نژاد، اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم، مشهد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انتشارات سخن گستر، ۱۳۹۰٫ *** کتاب حاضر در چهار بخش علمی تدوین گردیده است. ابتدا با توجه به گستردگی و جمع آوری اطلاعات در بخش ژئومورفولوژی به بررسی اشکال و پیکرشناسی زمین در ارتباط با […]

درآمد نام او، نصر بن محمد بن ابراهیم سمرقندی و لقبش «فقیه» و «امام الهدی»(1) و کینه اش «ابولیث»، که از نام وی مشهورتر بوده است.(۲) او در قرن چهارم هجری می زیسته است و ولادتش را میان ۳۰۱ تا ۳۱۰ق، و مرگش را از ۳۷۳ تا ۳۹۶ق، گفته اند.(۳) زادگاه وی، سمرقند در آن […]

مقدمه غریب الحدیث دانشی است که از صدر اسلام مورد توجّه بسیاری از علمای دین قرار داشته و در این زمینه کتاب‌های متعدّدی به نگارش در آمده است. اهمیت بالا و ضرورت بهرهگیری از این دانش، باعث شده بسیاری از چهره‌های شاخص علمی هم‌چون زمخشری (م ۵۳۸ ق) در این عرصه وارد شوند و به […]

  ۳٫ جایگاه ابن اثیر در غریب‌نگاری بهترین راه برای بررسی این مهم، به دست آوردن توان علمی وی در غریب الحدیث و دانشهای مرتبط با آن علم و سپس اعتماد صاحب نظران پس از او به کتاب النهایه که این دو، جایگاه واقعی ابن اثیر و کتاب النهایه را نشان می‌دهد. دانش غریب الحدیث […]

  ۴ـ ۴٫ کتابهای فقهی فقه دانشی است که بسیاری از علوم اسلامی دیگر نقش مقدّمی و پایه برای آن ایفا میکنند. از این رو، صاحب نظران این علم به تناوب از دیگر علوم بهره کافی میبرند. دانش غریب الحدیث نیز یکی از موارد مورد استفاده ایشان است. ۴ـ ۴ـ۱٫ کتابهای فقهی شیعه استناد کتب […]

  پیشینه تاریخی بحث تحریف قرآن شبهه‏ی تحریف قرآن، از دیر زمان مطرح بوده و پیوسته مورد انکار و رد علما و محققان بزرگ اسلام قرار گرفته است. البته برخی گروه‏ها و یا افرادی که به دلیل آشنایی محدود با اصول و پایه‏های عقاید اسلامی، شبهه را تصور کرده و خواسته‏اند به گونه‏ای آن را […]

قرآن، كتابي در علوم جديد نيست؛ بلكه كتاب هدايت است و صحبت آن از پديده هاي طبيعي بدان جهت است كه مردم با كاوش و تدبّر در موجودات طبيعي، به عظمت خالق عالم پي برده و خود را بدان نزديك كنند. فراگيري علوم جديد و تطبيق آن با آيات قرآن، علاوه بر خداشناسي نقش مهّمي […]

و اكنون به عنوان يك مرجع در حوزه و دانش گاه مورد اسـتـفـاده محققين است در جلد اول اين كتاب مسايل مربوط به وحى , نزول قرآن , اسباب نزول , جـمـع و تـالـيف قرآن بحث شده است در جلد دوم قرائت و قرا و ناسخ و منسوخ بررسى شده است درجـلد سوم محكم و […]