اکنون برخی ادله مکتب تشیع در مورد ضرورت عقلی وجود امام را به صورت اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم:قبل از بررسی دیدگاه مکتب تشیع در مورد وجوب امامت، واژه‌شناسی و دقت در تفاوت برداشت و فهم کلمه امام از دیدگاه تشیع حائز اهمیت است. امام گرفته شده از کلمه «امّ» به معنای پیش‌رو و جلودار […]

اصل اصیل امامت و ولایت از همان صدر اسلام با ارزش و عظمت فوق‌العاده‌ای مطرح و پیوسته مورد عنایت و توجه تمامی اسلام‌شناسان بوده است. علاوه بر آیات متعدد قرآن کریم و روایات فراوان ائمه معصومین (علیهم السلام) ، دانشمندان و محققان بزرگ اسلامی ضرورت وجود آن را بیان و بر وجوب حضور امام در […]