آزادي هاي سياسي اجتماعي از نظر هر انديشمندي در هر جامعه و حکومتي، در نگرش آن فرد يا نظام سياسي به انسان، ريشه دارد . اگر انسان را موجودي صاحب اراده و اختيار و آزاد در گزينش راه خود و در عين حال پاسخگو تصور کنيم، و معتقد باشيم که استعدادهاي عميق و شگرف انسان […]

اصل اول انسان موجودى است مركب از جسم و روح، كه پس از مرگ، جسم او متلاشى مى‏شود ولى روح او به حيات خود ادامه مى‏دهد، و مرگ انسان به معناى فناى او نيست. از اين جهت تا برپايى قيامت، در عالم برزخ زندگى خواهد داشت. قرآن در بيان مراتب آفرينش انسان، آخرين مرحله آن […]

پيامبر شناسى يک سؤال اساسى در بحث از رسالت پيامبران، پرسش از هدف اصلى‏آنان است. آيا پيامبران براى آبادى دنياى مردم آمدند يا سعادت اخروى‏ايشان؟!در اين گفتار ما به تجزيه و تحليل شبهاتى مى‏پردازيم که از سوى‏مرحوم مهندس مهدى بازرگان و دکتر سروش در اين باب مطرح شده‏است.مهندس بازرگان، در آخرين سالهاى حيات خود، مطرح […]

سرشت انسان؛ خير يا شر؟
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

اين نوشتار به بررسى سرشت انسان مى پردازد و درصدد يافتن پاسخى به اين سؤال است که آيا گرايش به شر در سرشت انسان وجود دارد؟ پس از طرح چند ديدگاه و پاسخ هاى داده شده به سؤال مزبور، به بررسى طينت و شخصيت انسان مى پردازد و با اثبات و تبيين تفاوت انسان ها […]

آرى بدون شك اسلام منادى توحيد در جهان است . فرياد ” لا اله الا الله ” را ، فرياد اينكه جز خدا چيز ديگرى شايسته پرستش و عبادت ، خضوع و كرنش نيست و بشر جز در پيشگاه حق در پيشگاه هيچ موجودى اعم از مجرد و مادى نبايد خضوع نمايد ، اين فرياد […]

انسان و اختيار
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

اصل پنجاه ويكم اختيار و آزادى انسان، واقعيّتى مسلّم و آشكار است، و انسان از راههاى گوناگون مى تواند آن را درك كند، كه ذيلاً بدانها اشاره مى كنيم. الف ـ وجدان هر انسانى گواهى مى دهد كه او در تصميم گيريهاى خود مى تواند يكى از دو طرف فعل يا ترك را برگزيند، و […]

انسان از ديدگاه اسلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

اصل سيزدهم انسان موجودى است مركب از جسم و روح، كه پس از مرگ، جسم او متلاشى مى شود ولى روح او به حيات خود ادامه مى دهد، و مرگ انسان به معناى فناى او نيست. از اين جهت تا برپايى قيامت، در عالم برزخ زندگى خواهد داشت. قرآن در بيان مراتب آفرينش انسان، آخرين […]

توحيد و مراتب آن
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

اصل بيست و هفتم اعتقاد به وجود خدا، اصل مشترك ميان همه شرايع آسمانى مى باشد، و اصولاً فصلِ مميّزِ انسان الهى (پيرو هر شريعتى كه مى خواهد باشد) از فرد مادى در همين امر نهفته است. قرآن كريم وجود خدا را امرى روشن و بى نياز از دليل مى داند، و هرگونه شك و […]