قرآن، کلام خداوند است
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

الاهی بودن قرآنالاهی بودن موجِد قرآن از مبانی کلامی عام امامیه در تفسیر است که از پیش فرض هویت پدید آورنده ی آن تأثیر می پذیرد. مطابق این پیش فرض، تنها مؤلف و ماتن قرآن شخصِ الله ( جل جلاله ) است. پذیرش این مبنا دو دسته آثار در قرآن شناسی و تفسیر آن دارد: […]