مختصری از فواید دین و بعثت انبیاء یکی از راه های تبیین چگونگی انتظار بشر از دین و درک ضرورت دین داری، بررسی فایده های دین برای انسان است که در این جا به اختصار، بررسی می شود:(۱) یک. تأیید مستقلات عقلیامور بر دو قسم اند:۱٫ اموری که عقل به طور مستقل، قادر به درک […]

از مهمترین نکاتی که ذهن بسیاری از متفکران را در غرب و در تمدن اسلامی به خود مشغول کرده است، رابطه یا نسبت ایمان با عقل یا دین با فلسفه است. در مقاله ای (۲) ارتباط فلسفه و دین در غرب را در چهار بخش مورد بررسی قرار دادیم: فلسفه بمثابه ی معرفتی کاملاً مغایر […]

زبان دین
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دانش نوبنیاد فلسفه دین، حاوی ده‌ها عنوانی است که برخی از مسائل آن; مانند زبان دینی قرن‌ها پیش در فلسفه و کلام اسلامی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.مباحث زبان دینی در کلام اسلامی، ضمن مباحث صفات ثبوتی، صفات خبری و تفسیر آیات متشابه و…مطرح بوده است که هر کدام مشکلات ویژه خود را داشته و باید […]