مبادی و مسایل علم كلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

این منطق قویم قرآنی، مورد توجه آموزگاران معصوم كلام و عقاید نیز قرار گرفته و نه تنها در بخش پرسش‌ها و پاسخ‌های كلامی، بلكه در بخش تعالیم دینی و اعتقادی نیز به بیان فلسفه و حكمت و احكام الهی پرداخته‌اند. این مطلب نخست در خطبه‌ها، نامه‌ها، وصایا و كلمات قصار امام علی ـ علیه السّلام […]

نامهای علم كلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

از مشهورترین نام‌ها و اصطلاحات این علم، اصطلاح «كلام» است. واژه «كلام» در معرفی این فن، و واژه «متكلمان» در معرفی دانشمندان آن از رایج‌ترین و كارآمدترین واژه‌ها به شمار می‌رود. در مورد این اصطلاح دو مطلب قابل بررسی است: 1. تاریخ نامگذاری. 2. وجه نامگذاری. تاریخ پیدایش اصطلاح كلام از مطالعه احادیث اسلامی به […]

موضوع علم كلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

از آنجا كه موضوع هر علمی در تعریف آن علم نقش اساسی دارد. در این فصل موضوع علم كلام را به بحث می‌گذاریم. درباره موضوع علم كلام از سوی محققان و صاحب‌نظران آراء مختلفی مطرح گردیده است كه نمونه‌هایی از آنها را نقل و بررسی می‌كنیم: 1. موجود بما هو موجود گروهی از متكلمان، موضوع […]

اهداف و غایات علم كلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

اهداف علم كلام را می‌توان به صورت زیر فهرست كرد: 1. غایت و هدف علم كلام در ارتباط با متكلم كه دو جنبه دارد یكی جنبه نظری و علمی، و دیگری جنبه علمی و تربیتی. 2. غایت و هدف مربوط به انسانهای دیگر كه به دو صورت ارشاد و الزام تحقق می‌پذیرد. 3. غایت مربوط […]