حشر حیوانات
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

حشر حیواناتهمان طور كه می‏دانیم، روح فناناپذیر است؛ چون روح خدایی است و برای حشر و نشر روز قیامت باید برانگیخته شود و به همین علت، جاودانی است. حال سوءال این است كه اگر روح حیوانات هم فناناپذیر باشد و در آن نابودی و فنا راه نداشته باشد، آیا روح حیوانات در آن دنیا محشور […]

تفاوت دنیا و آخرت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

پس از شناخت عالم آخرت از راه عقل و نقل مى توان دنيا و آخرت را از جهات مختلفى مورد مقايسه و سنجش قرارداد خوشبختانه اين مقايسات در خود قرآن كريم هم انجام گرفته است و ما مى توانيم با استفاده از بيانات قرآنى زندگى دنيا و آخرت را مورد ارزيابى صحيح قرار دهيم و […]

شبهه پنجم : نوع عقاب مقرّر در آیات و روایات برای مجرمان، به دلیل شدت زیاد، از حد توان و ظرفیت وجودی بشر خارج است.مسأله مورد نظر در این شبهه این است که مجازات شدیدی که برای گنهکاران ذکر شده است چیزی نیست که در حد طاقت و تحمل و ظرفیت وجودی هیچ انسانی باشد […]

مقدمهایمان به معاد و روز جزا از مسلمات و ضروریات دینی ما مسلمانان است. قرآن کریم در صدها مورد در آیات و سوره‌های گوناگون و با نامهای مختلف از روز جزا سخن گفته است. قرآن کریم در آیات مختلف، ایمان به روز آخرت را همطراز ایمان به خدا و کفر به آن را همطراز کفر […]

وادی خاموشان در هر شهر و روستا، زمین گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که در آن، انسان‌های دیروز، از بزرگ و کوچک ،توانا و ناتوان در کنار هم به خوابی ژرف فرو رفته‌اند؛ چنان که گویی دیگر هیچ گاه بیدار نخواهند شد. دیدار از این وادی، که نشان از عجز ذاتی انسان و زوال قدرت‌ها […]

8 . جايگاه عذاب از جايگاه عذاب و مجازات هاى آن در قرآن و متون دينىِ زرتشتى، به فراوانى ياد شده است كه در مجموع، تفاوت هاى زيادى را نشان مى دهند: 1.8 . جهنم :بنا به روايت اسلامى، جهنم اكنون نيز آماده است.(132) قرآن از طبقات جهنم، به صراحت سخن نگفته است، اما تأكيد […]

5. برخاستنِ جسم امكان به هم پيوستنِ اجزاى پراكنده كالبدِ مردگان و برخاستن و زنده شدنِ دوباره آنان، موضوع مهمى در آخرت شناسىِ دو دين اسلام و زرتشت است: 1.5. معاد جسمانى :در قرآن، آيات زيادى وجود دارد كه محتواى هر يك، به قطعى بودنِ معاد جسمانى، تعبير مى شود.(93) بى گمان، باور به «حشرِ […]

2. سرنوشتِ جهان در هر دو روايتِ اسلامى و زرتشتى، فرارسيدنِ هنگامه اى پيش بينى شده است كه در آن، «سانحه ازلى»، در سطحى كيهانى و با واقعه اى شگرف ـ و البته متناسب با كيفيتِ آن سانحه ـ پاسخ داده شده يا با تعبيرى دقيق تر به «پايان» مى رسد. اين واقعه شگرف، در […]

اشارهپژوهش هاى تطبيقى درباره دو دين اسلام و زرتشت، كارى است بيش و كم، بر زمينْ مانده. گفته هاى جانب دارانه و حُكم هاى كُلى گويانه، البته بسيارند; اما بيشتر، متأسفانه، ريشه به ناروادارى ها و برترى جويى ها مى رسانند تا اين اصل بديهى كه همه اديان، بارى، شاخه هايى رُسته بر يك بُن […]

از جمله کساني که هنگام مرگ نزد محتضر حاضر مي شود، شيطان است. او براي گرفتن و فريفتن ايمان مؤمن حضور مي يابد. در روايتي صفوان بن مهران از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که فرمودند: هنگامي که مرگ يکي از دوستان ما فرارسد، شيطان از جانب راست و چپ او مي آيد […]