آیا متون دینی برگزاری مراسم عزا برای امام حسین (علیه السّلام) را تأئید می کند؟ آیا عزاداری مخالفت ورزیدن با قضا و قدر الهی نیست؟ سؤال:آیا عزاداری، نوحه سرایی، سینه زنی برای امامان و بزرگان دین به ویژه امام حسین (علیه السّلام) صحیح است؟لطفاً با توجه به متن زیر پاسخ بگویید:کتاب ترجمه مسکن الفواد، ص […]

گریه و عزاداری برای اهل بیت (علیهم السّلام) چه فایده ای دارد؟ آیا چنین کارهایی موجب افسردگی و دوری جامعه از نشاط و سرزندگی نمی شود؟ سؤال:چرا زائران شیعه در کنار بقیع، کربلا و… گریه می کنند؟ این گریه ها و عزاداری ها چه فایده ای دارد که این همه وقت و مال مردم برای […]