برخی مدعی هستند که شیرازی ها در عراق بسیار محبوب هستند و تنها مشکل آنها با آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای بوده است اما گواه تاریخ چیز دیگریست. اعمال سید محمد شیرازی برای مرجعیت سید محمد شیرازی از عراق به‌ کویت رفت و تشکیلات تبلیغ برای مرجعیت خود را در کویت‌ پایه‌ریزی […]