آیا نور امام حسین (علیه السّلام) قبل از خلقت جسم آن حضرت وجود داشته است؟ سؤال:گاهی گفته می شود که انوار ائمه (علیهم السّلام) قبل از خلقت جسم آنان وجود داشته است و انبیای الهی به انوار آنان توسل می جستند، آیا چنین مطالبی درست است؟ و در صورت درست بودن چه توجیه عقلانی و […]