عالم ذر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

البتّه این مسأله مشابه و نظیر دارد که همان داستان معروف و مشهور «عالم ذر» و «پیمان الست» است که همه فرزندان بنی‌آدم تا پایان این دنیا، در عالم ذر مورد خطاب و سؤال الاهی قرار گرفتند و به قدرت الاهی در آن زمان به ربوبیت خدا اعتراف و اقرار کردند؛ ولی بعد از آنکه […]

تبیین رابطه موجود بین « کثرت شرایع » و « ابتلاء » (1) دیدگاه نخست بر اساس این دیدگاه، به دلیل تحقق امتحان الهى در عرصه‏اى از تفاوت‏ها و گونه گونى‏ها، تکثر و تعدد به حوزه شریعت راه یافت، یعنى در واقع تکثر ادیان پیامد اجتناب‏ناپذیر تحقق امتحان الهى بود. توضیح این که چون امتحان […]

تبیین رابطه موجود بین « کثرت شرایع » و « ابتلاء » (2) جایگاه « تکثر شرایع » در دو مدل ارتباطى چنانکه دیدیم دیدگاه مفسّران ذیل بخش میانى آیه، نشان دهنده آن بود که آنها هر کدام به شکلى متفاوت از دیگرى میان دو مفهوم «تکثر شرایع» و «امتحان» ارتباط برقرار کرده‏اند و این […]

تبیین رابطه موجود بین « کثرت شرایع » و « ابتلاء » (3) پاسخ به چند پرسش آنچه تاکنون گفتیم، ممکن است پرسش‏هایى را در ذهن خواننده ایجاد نماید که ناگزیریم براى تکمیل بحث و رفع ابهامات آنها را مطرح و مورد بررسى قرار دهیم. ۱ – آیا این امکان وجود ندارد که بتوان، «تکثر […]

اشاره داستان زندگى حضرت آدم(علیه السّلام) در تورات و قرآن مجید آمده است. در هر دو کتاب اشاره به گناهى شده که این شخصیت مرتکب شده و در زندگى او و نسلش تأثیرگذار بوده است. از ظاهر الفاظ تورات برداشت مى شود که تأثیر فورى گناه آدم این بود که او آگاهى و معرفت پیدا […]

ج) گناه آدم و پیامدهاى آن در قرآن مجید در قرآن مجید نیز ماجراى گناه آدم و تغییر وضعیت او نقل شده است. اما قبل از پرداختن به گناه آدم و تغییر وضعیت او باید ببینیم وضعیت اولیه آدم چگونه بوده است. در آیات متعددى از قرآن از چگونگى خلقت انسان سخن به میان آمده […]

مقدمه: شناخت واژه ها و مفردات قرآن از جمله مقدمات مهم در فهم قرآن و تفسیر آن به شمار می رود. هر کس که بخواهد از دریای بی کران قرآن بهره برد و بر شگفتنی های آن مطلع گردد به ناچار می باید بر الفاظ آن آشنا باشد و به ویژه که در برخی از […]

آغاز پيدايش علم کلام در جهان اسلام تحقيق بيش تر و عميق تر درباره موضوع بحث (شکوفايى بحث هاى کلامى در عصر امام صادق عليه السلام و علل آن) مى طلبد تا درباره پيشينه علم کلام و آغاز پيدايش آن در جهان اسلام، کندوکاوى هر چند کوتاه صورت گيرد. بر اين اساس و به عنوان […]

پلوراليسم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

در بخش نخست اين مقال، ليبراليسم سياسي و ديني و نيز پلوراليسم ديني تبيين شد . پلوراليسم ديني، که جان هيک بنيان‏گذار آن است، انعکاس ليبراليسم سياسي در الهيات ليبرال مسيحي است . ليبراليسم سياسي، مدعي بي‏طرفي نسبت به افکار سياسي، و پلوراليسم ديني مدعي بي‏طرفي نسبت به اديان مختلف است . ولي واقع امر […]

از جمله مفاهيم بسيار مهم و كليدى در كلام مسيحيت، مفهوم لطف [Grace] است. متناظر با اين مفهوم، در كلام شيعى قاعده لطف قرار دارد كه از مسائل پراهميت است و كاربردى گسترده دارد. در بدو امر، ممكن است اين سؤال به نظر آيد كه چه نسبتى بين اين دو مفهوم برقرار است. تحقيق حاضر […]