حدیث روز در مورد دوستی خدا
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد. منتخب میزان الحکمه ح ۸۶۰     http://shiastudies.com حدیث روز در مورد دوستی خدا بانک احادیث موضوعی

شعبان ماه من است

اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داده ایم عمل کنی و از آنچه نهی کرده ایمخودداری نمایی، تو از شیعیان ما هستی و گر نه خیر.

فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است.

برطرف کردن غم مومن
۰۹ بهمن ۱۳۹۶

برطرف کردن غم مومن امام صادق علیه السلام: هر که غمی از مومنی بزداید خداوند اندوه های آخرت را از او برطرف سازد. کافی، ج۲، ص۱۹ http://shiastudies.com برطرف کردن غم مومن

نماز چشمه روان
۰۵ بهمن ۱۳۹۶

نماز چشمه روان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: نماز همانند چشمه روان است هر زمان که انسان نماز میخواند گناهانی که میان دو نماز انجام شده از بین می رود. تهذیب الاحکام، ج۲، ص ۲۳۷     http://shiastudies.com hadisgraph.com

اعتماد به خدا
۰۲ بهمن ۱۳۹۶

اعتماد به خدا ، امام جواد علیه السلام: اعتماد به خداوند منعال بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی میزان الحکمه، ج۱۳، ص ۴۵۹         http://shiastudies.com hadisgraph.com

دوستی با شخص ناشناخته امام علی علیه السلام: هرگز به دوستی با کسی که اورا خوب نشناخته ای رغبت مکن. میزان الحکمه، ج۶، ص۲۰۹       منبع http://shiastudies.com

حدیث دوستی با احمق امام علی علیه السلام: از دوستی با احمق بپرهیز، زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند. میزان الحکمه، ج۶، ص۲۰۱ منبع http://shiastudies.com حدیث دوستی با احمق

حدیث دل برکندن از دنیا امام صادق علیه السلام همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دل برکندن از دنیا قرار داده شده است. میزان الحکمه، ج۳، ص۵۵۰       http://shiastudies.com حدیث دل برکندن از دنیا