امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: کسی که بیشترین هم و غمش دنیا باشد، بدبختی و اندوهش به درازا کشد میزان الحکمه   منبع http://shiastudies.com/fa/

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند: همنشینی با نیکان، نیکی می آورد، مثل باد که چون بر بوی خوش بگذرد، با خود بوی خوش می آورد نهج البلاغه   منبع http://shiastudies.com/fa/

امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند: در شگفتم از کسی که آفریده های خدا را می بیند و باز در خدا شک می کند نهج البلاغه   http://shiastudies.com/fa/

أمیر المؤمنین علی علیه السلام: برنامه ریزی درست، دارایی اندک را افزایش می دهد؛ و برنامه ریزی نادرست، ثروت بسیار را نابود می کند غرر الحکم   منبع http://shiastudies.com/fa/

امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند:   خردمند به عمل خود تکیه میکند و نادان به آرزوهایش   غررالحکم

حدیث دل برکندن از دنیا
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

حدیث دل برکندن از دنیا امام صادق علیه السلام همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دل برکندن از دنیا قرار داده شده است. میزان الحکمه، ج۳، ص۵۵۰       http://shiastudies.com حدیث دل برکندن از دنیا

امام هادی علیه السلام
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نافرمانی والدین، تنگدستی می آورد و به ذلت می کشاند. بحار الانوار، ج۷۴، ص ۸۴

امام کاظم علیه السلام
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر به خطا رود، معذورش دارند میزان الحکمه، ح ۹۸۴۷

قال رسول الله (ص): 
۱۸ بهمن ۱۳۹۷

فاطمه بضعه منّی من سرّها فقد سرّنی و من سأها فقد سأنی، فاطمه اعزّ البریّه علیّ (امالی شیخ مفید، ص ۲۶۰) فاطمه پاره تن من است. هر که او را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر که او را اندوهناک کند، مرا اندوهناک کرده است. فاطمه از همه مردم پیش من عزیزتر است.

میوه خردمندى ، رهانیدن جان از زرق و برق دنیا است . غرر الحکم : ح ۵۳۹۹