خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد. بحارالانوار، ج۶، ص۱۰۷

خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوی روزی حلال خسته ببیند. کنز العمال، حدیث ۹۲۰۰

هر کس خودش را اصلاح نکند، نمى تواند دیگران را اصلاح نماید.

کامل ترین مومنان در ایمان، خوش اخلاق ترین آنهاست. برگزیده تحف العقول

عزت مومن در بی نیازی از مردم است. بحار الانوار، ج۷۵، ص۱۰۹

زمستان بهار مؤمن است، از شبهاى طولانى‏ اش براى شب زنده دارى، و از روزهاى کوتاهش براى روزه‏ دارى بهره مى‏ گیرد. وسائل الشیعه: ج۷، ص۳۰۲

من مات علی حب آل محمد مات شهیدا همانا هرکس با محبت آل محمد صلی الله علیه و آله بمیرد، شهید مرده است آثار الحجه، ج۱، ص۹۸

دیدار برادران مایه سلامتی و رشد عقل است اگر چه بسیار اندک باشد. امالی مفید، ص۳۲۹

آشکار کردن چیزی پیش از استوار شدن، مایه تباهی آن است. تحف العقول، ص ۴۵۷

قصد و تقرب به خدا به وسیله دل ها برتر از خسته کردن جوارح با عبادات است. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۶۴