هر کس از خدا توفیق بخواهد و تلاش نکند، خود را مسخره کرده است. میزان الحکمه، ح۲۷۹۰

قناعت، مایه آسایش تن است. میزان الحکمه،ج۹، ص۵۸۵

بخیل کسی است که در سلام کردن، بخل ورزد. تحف العقول، ص ۲۴۸

عجله نابخردی است. نثرالدر، ج۱، ص ۳۳۴

هر که بخشنده باشد، آقایی کند. کشف الغمه، ج۲، ص ۲۴۲

تجربه های طولانی مایه فزونی عقل است. اعلام الدین، ص ۲۹۸

بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد قال الحسین بن علی علیه السلام: اَلْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ     امام حسین علیه السلام فرمودند: بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد تحف العقول       اهمیت سلام از نظر پیامبر (ص) چیست؟   انسان موجودی اجتماعی است که به ارتباط، دوستی و […]

چیزی رابر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد. جلا العیون، ج۲، ص۲۰۵

امام حسین علیه السلام
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

همسایگی گونه ای خویشاوندی است. معدن الجواهر، ص۷۲

امام حسین علیه السلام
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

همانا بخشنده ترین مردم کسی است که به آن که به او چشم امید نبسته بخشش کند. کشف الغمه، ج۲، ص۲۴۲