صفحه بایگانی دسته

حضرت معصومه(س)

حضرت معصومه(س)

نوگل بوستان ولا

سلام بر نوگل بوستان ولا، ريحانه روحاني خدا، افضل دختران موسي (هفتمين اختر آسمان ولا) و اخت گرامي رضا. سلام بر سيده…

اسب نقره فام

نيمه‏هاى شب بود و برف همچنان مى‏باريد. تاريكى مطلق، عالم را فرا گرفته بود، اماسپيدى برف، دهكده شوط را…