نرم افزار اندرویدی ثامن الحجج علیه السلام دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۱۸ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه […]

نرم افزار اندرویدی پیامبر نور دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۱۸ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه درباره نرم […]

نرم افزار اندرویدی پیام امیر المومنین علیه السلام دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۲۳ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه […]

نرم افزار اندرویدی گناهان کبیره دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۱۰ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه محتوا : ارائه […]

نرم افزار اندرویدی همراه با مبلغان دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۳۳ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه محتوا : • […]

نرم افزار اندرویدی رهنما دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور سفارش دهنده : حرم مطهر امام رضا علیه السلام – معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی – اداره پاسخ گویی به سوالات دینی و اطلاع رسانی تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ […]

نرم افزار اندرویدی منتخب آثار آیت الله العظمی گرامی قمی دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور سفارش دهنده : دفتر آیت الله العظمی گرامی قمی تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۲/۵ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از […]

نرم افزار اندرویدی شریعت دانلود نرم افزار   شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۲۹ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه محتوا : • ارائه متن […]

نرم افزار اندرویدی ز ملک تا ملکوت دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۱/۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۸٫۵ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه محتوا : • […]

نرم افزار اندرویدی سوگ کوثر دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب : ‎۱۲ MB وضعیت عرضه : در حال عرضه درباره نرم افزار […]