ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام بعد از لود شدن، کلیک کرده و بکشید. http://shiastudies.com/fa ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام ویدئو ۳۶۰ حرم امام علی علیه السلام ویدئو ۳۶۰ حرم […]

ویدئو ۳۶۰ غدیر
۰۱ شهریور ۱۳۹۷

ویدئو ۳۶۰ غدیر در این ویدیو میتوانید داستان غدیر را به شکل ۳۶۰ درجه مشاهده کنید. بعد از لود شدن، کلیک کرده و بکشید. http://shiastudies.com