نرم افزار مجمع جهانی شیعه شناسی نرم افزار اندرویدی کتابخانه مجمع جهانی شیعه شناسی که شامل ۵۲ کتاب از آثار این مجمع می باشد و در آینده سایر کتب و مقالات نیز افزوده خواهد شد. شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از لینک زیر دانلود نمائید.   دانلود نرم افزار مجمع […]

بازخوانی تحول مفهوم خلافت  بازخوانی تحول تاریخی مفهوم خلافت در عرف سیاسی و اعتقادی مسلمانان به لحاظ تاریخی پیدایش اختلاف در مسئله امامت و خلافت از همان زمان رحلت رسول اکرم آغاز شد. یکی از نویسندگان معاصر با بر شمردن خلافت به عنوان نخستین مسئله‌ی اختلاف برانگیز میان مسلمانان می‌نگارد: پس از رحلت رسول خدا […]