بسم الله الرحمن الرحیم   تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد. مقام معظم رهبری   آشنایی با دارالتحقیق اسلامی (دفتر خدمات پژوهشی تحت اشراف مجمع جهانی شیعه شناسی)   ضرورت تأسیس آیین حیاتبخش اسلام ، انسان را به تدبر […]

آموزش و پژوهش
۱۹ آذر ۱۳۹۶

واحد پژوهش  ایدئولوژی واحد تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی شیعه شناسی از همان روزهای آغازین، بر مطالعه دقیق درک عمیق، و بررسی ویژگیهای ممتاز اندیشه شیعی و فرهنگ آرمانی و مترقی آن پی ریزی گردید. این واحد با دعوت از محققین و متخصصین برجسته حوزوی و دانشگاهی فعالیت‌های خود را آغاز نموده و هم اکنون […]