بسم الله الرحمن الرحیم   تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد. مقام معظم رهبری   آشنایی با دارالتحقیق اسلامی (دفتر خدمات پژوهشی تحت اشراف مجمع جهانی شیعه شناسی)   ضرورت تأسیس آیین حیاتبخش اسلام ، انسان را به تدبر […]