علم و معرفت امام
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: علم ومعرفت امام
نام مولف: سید رحمت الله موسوی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۲

علی هامش الفتنه
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: علی هامش الفتنه
مولف: عبد الرزاق هادی الصحاحی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۰ش.۱۴۳۲ه.ق.

الفوائد المدینه
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: الفوائد المدینه
مولف: سید حسین الشیخ الاسلامی التویسرکانی
ناشر: منشورات آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۹۱ش.

نام کتاب: منتخب مفاتیح چهارزبانه
مولف: علی انصاری بویر احمدی(از دعاهای شیخ عباس قمی)
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۹۲

نام کتاب: شیعه در قرن چهارم هجری (عرصه هاوعلل رشد)
مولف: محمدرضا زارع خورمیزی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱

نام کتاب: برزخ و معاد از دیدگاه قران کریم
مولف: محمد عظیم محسنی دایکندی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱

نام کتاب: اهل بیت علیهم السلام (بررسی شبهات ابن تیمه)
نام مولف: جوادبامری
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۲

دیوان ولایت
۲۹ مهر ۱۳۹۶

نام کتاب: دیوان ولایت
نام مولف: محمدروزبهایی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۹۳/اول

نام کتاب: سیمای شیعه ازنگاه اهل بیت علیهم السلام
مولف: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر صادقی فدکی
ناشر: انتشارات مجمع جهانی شیعه شناسی
چاپ: ۱۳۸۶

نام کتاب: راه هدایت( راهنمای سعادت )
مولف: محبوب ابراهیم زاده سرابی
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چاپ: ۱۳۸۶