نام کتاب: دنیا و ارتباط ان با اخرت از نگاه قران کریم
مولف: دکتر فضل الله روزبهی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۸۷