صفحه آرشیو

آخر زمان

آیا مصداق یابی علائم ظهور امام زمان (عج) تعیین زمان ظهور حضرت نیست؟

آیا مصداق یابی علائم ظهور امام زمان (عج) تعیین زمان ظهور حضرت نیست؟ پاسخ اجمالی در روایات نه تنها وقت و زمان خاصی برای ظهور امام زمان (عج) تعیین نشده، بلکه از تعیین وقت برای ظهور امام زمان (عج) ممانعت شده است ؛ زیرا وقت ظهور و قیام…