صفحه آرشیو

آخوند ملا علی همدانی

شانزدهم شعبان

۱- رحلت آیت الله "آخوند ملا علی همدانی" (۱۳۹۸ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت الله "شیخ محمدمهدی آصفی" (۱۴۳۶ هجری قمری) --- ۱- رحلت آیت الله "آخوند ملا علی همدانی" (۱۳۹۸ هجری قمری) ملا علی معصومی ‌‌همدانی در سال ۱۲۱۲ ه.ق در…