صفحه آرشیو

آداب سفر اربعین

راهنمای زائران اربعین، آداب سفر اربعین

راهنمای زائران اربعین، آداب سفر اربعین پیش از سفر هر اقدام از جمله سفر پربرکت اربعین حسینی، نیازمند نگرش کلان و تقسیم‌بندی گام‌هاست. بر همین اساس، اولین گام برای آغاز سفر اربعین، آمادگی پیش از سفر است، آداب باطنی و ظاهری که هر یک موجب…