صفحه آرشیو

آدم دوچهره در روز قيامت يکي از بدترين مردم نزد خداوند متعال به شمار مي‌آيد.