دکتر آیت پیمان ضمن تبریک به عراقی ها برای آزادسازی موصل از چنگ داعش، ابراز امیداواری کرد عراق آینده ای با ثبات و عزتمندانه داشته باشد. متن پیام  به شرح ذیل است:   نصر من الله و فتح قریب ؛ مجمع جهانی شیعه شناسی با تجلیل و ارج گذاری رشادتها و جانبازی های رزمندگان ایران […]