صفحه آرشیو

آسیب جناح بندی ها و تخریب گروههای سیاسی به کشور

آسیب جناح بندی ها و تخریب گروههای سیاسی به کشور

آسیب جناح بندی ها و تخریب گروههای سیاسی به کشور لازمه ترویج دینداری و اخلاق، کار فرهنگی و عقیدتی روزمره است رئیس مجمع جهانی شیعه‌شناسی با بیان اینکه ترویج عدالت اسلامی، دینداری و اخلاق نیازمند کار فرهنگی و عقیدتی روزمره و مستمر است،…