آسیب شناسی جامعه منتظر     آسیب شناسی جامعه منتظر مشخصات کتاب: سرشناسه : میرتبار، سیدمحمد، ۱۳۴۷ – عنوان و نام پدیدآور : آسیب شناسی جامعه منتظر/ سیدمحمد میرتبار. مشخصات نشر : قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، ۱۳۹۰٫ مشخصات ظاهری : ۲۵۶ص. شابک : ۳۵۰۰۰ ریال:۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۲-۱۸-۵ یادداشت : کتابنامه:ص.[۲۵۲]-۲۵۶؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع […]