بیست و ششم ربیع الثانی   ۱- مرگ حسن صبّاح (۵۱۸ ق) ۲- شهادت سیّد نوراللّه شوشتری مرعشی (۱۰۱۹ هجری قمری) ۳- درگذشت نویسنده و عالم زاهد آقانجفی قوچانی (۱۳۶۳ هجری قمری) —   ۱- مرگ حسن صبّاح (۵۱۸ ق) حسن صباح از ایرانیانی بود که در دوره سلجوقی قیام کردند. مذهب وی و پیروانش […]