نام کتاب: مصائب آل محمد (ص)ترجمعه سوگنامه آل محمد(ص)
مولف: حجت الاسلام آقای محمد محمدی اشتهاردی
ناشر: آشیانه مهر