صفحه آرشیو

آمریکا

محکوم کردن تحریم جامعه المصطفی العالمیه از سوی آمریکا

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی نقش مهمی در پیشرفت جوامع بشری و تربیت همه استعدادها و نخبگان جهان دارند و منحصر به یک کشور و یا جغرافیای محدود نیستند و خروجی آنها در خدمت همه آحاد بشر است . جامعةالمصطفی…

تشیع در آمریکاى امروز

تشیع در آمریکاى امروز جامعه ى شیعیان آمریکا رادر وهله ى نخست مى توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد: گروه اول، شیعیان مهاجرى هستند که حدود صد و هشتاد سال پیش، از کشورهاى مسلمان به آمریکا مهاجرت کردند. گروه دوم، آمریکایى هایى هستند که به…