صفحه آرشیو

آموزش محرم و نامحرم به كودكان و نوجوانان

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان(۲)

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان(۲) آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانانشناخت صحیح احکام الهى به عنوان یک عنصر مهم, در تربیت دینى فرزندانمان محسوب مى شود. اگر بخواهیم فرزندان خود را طورى تربیت کنیم که احکام الهى رعایت نمایند…

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان شناخت صحیح احکام الهى به عنوان یک عنصر مهم, در تربیت دینى فرزندانمان محسوب مى شود. اگر بخواهیم فرزندان خود را طورى تربیت کنیم که احکام الهى رعایت نمایند باید از همان زمان کودکى بر طبق دستورات دینى…