بیست و ششم شعبان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- مرگ “یزید بن عبدالملک بن مروان” خلیفه ستمکار اُموی (۱۰۵ هجری قمری) ۲- درگذشت فقیه بزرگوار آیت اللَّه “سید مهدی روحانی” (۱۴۲۱ هجری قمری) —     ۱- مرگ “یزید بن عبدالملک بن مروان” خلیفه ستمکار اُموی (۱۰۵ هجری قمری) یزید بن عبدالملک بن مروان، نهمین خلیفه اُموی است که در سال ۷۲ ه.ق […]