صفحه آرشیو

آيت اللَّه شيخ محمد خالصي زاده

نوزدهم رجب

۱- وقوع غزوه تبوک (۹ هجری قمری) ۲- وفات فقیه جلیل "سید دلدار علی نَقَوی" عالم هندی (۱۲۳۵ هجری قمری) ۳- رحلت عالم بزرگوار آیت اللَّه "شیخ محمد خالصی زاده" (۱۳۸۳ هجری قمری) ۴- درگذشت عالم مجاهد آیت‏ الله "مجتبی حاج آخوند" (۱۴۲۲ هجری قمری)…