بیست و پنجم شعبان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- قتل “ابومسلم خراسانی” رهبر قیام سیاه جامگان به فرمان “منصور دوانِقی” (۱۳۷ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت ‏الله “احمدعلی احمدی شاهرودی” (۱۴۱۷ هجری قمری) —     ۱- قتل “ابومسلم خراسانی” رهبر قیام سیاه جامگان به فرمان “منصور دوانِقی” (۱۳۷ هجری قمری) عباسیان که از نوادگان عباس عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله) بودند، […]