شبهات تاریخی آیه اطاعت ۱ – با وجود پیامبر نیازى به امام معصوم نیست. از شبهاتى که بر استدلال شیعه وارد کرده‏اند، این است که با وجود پیامبر نیاز به معصوم برطرف شده است. به این شبهه توجه کنید: «و کل ما سطروه و ملأوا به الصفحات من ادلّه عقلیه توکّد الحاجه الى معصوم قد […]