بیست و یکم شعبان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- درگذشت معلم قرآن، استاد “محمدتقی شریعتی” (۱۴۰۷ هجری قمری) ۲- درگذشت آیه الله «شیخ عبدالرسول قائمی» (۱۴۱۴ هجری قمری) —     ۱- درگذشت معلم قرآن، استاد “محمدتقی شریعتی” (۱۴۰۷ هجری قمری) محمدتقی شریعتی در روستای مزینان سبزوار به دنیا آمد. دروس مقدماتی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت و جهت ادامه تحصیل […]