بیست و دوم رجب
۲۰ فروردین ۱۳۹۷

۱- فرار ابوبکر در جنگ خیبر (۷ هجری قمری) ۲- وفات آیه الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطا (۱۲۲۸ هجری قمری) ۳- وفات آیه الله ملاعلی نوری (۱۲۴۶ هجری قمری) —   ۱- فرار ابوبکر در جنگ خیبر (۷ هجری قمری) در این روز در ایام جنگ خیبر علم به ابوبکر داده شد. او با […]