صفحه آرشیو

آیة الله ملاعلي نوری

بیست و دوم رجب

۱- فرار ابوبکر در جنگ خیبر (۷ هجری قمری) ۲- وفات آیه الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطا (۱۲۲۸ هجری قمری) ۳- وفات آیه الله ملاعلی نوری (۱۲۴۶ هجری قمری) --- ۱- فرار ابوبکر در جنگ خیبر (۷ هجری قمری) در این روز در ایام جنگ خیبر علم…