صفحه آرشیو

آیة الله میرزا حسنعلی مروارید

نوزدهم شعبان

۱- غزوه «بنی ‏مُصْطَلَقْ» (۶ هجری قمری) ۲- درگذشت آیه الله «میرزا حسنعلی مروارید» (۱۴۲۵ هجری قمری) --- ۱- غزوه «بنی ‏مُصْطَلَقْ» (۶ هجری قمری) در این روز در سال ۶ ه.ق غزوه بنی المصطلق اتفاق افتاد.{۱} حرکت برای این…