نوزدهم ربیع الثانی   ۱- تولد آیت الله “کرباسی” فقیه فاضل(۱۱۸۰ هجری قمری) ۲- وفات آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی (۱۳۶۹ هجری قمری) ۳- رحلت مرجع بزرگوار تقلید و عالم کبیر آیت‏الله سید صدرالدین صدر(۱۳۷۳ هجری قمری) —   ۱- تولد آیت الله “کرباسی” فقیه فاضل(۱۱۸۰ هجری قمری) محمدابراهیم کرباسی در روز نوزدهم ربیع […]