صفحه آرشیو

آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی

هفدهم شعبان

۱- درگذشت فقیه کبیر و عالم مجاهد "حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی" (۱۳۱۳ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت الله حسنعلی اصفهانی " نخودکی" (۱۳۶۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی (۱۳۹۴ هجری قمری) --- ۱- درگذشت فقیه کبیر…