بیست و چهارم شعبان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- رحلت آیت الله العظمی “میرزا محمدحسن شیرازی” مرجع و مجاهد عالی قدر شیعه (۱۳۱۲ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت الله حاج سید ابراهیم علم الهدی سبزواری (۱۴۲۰ هجری قمری) —     ۱- رحلت آیت الله العظمی “میرزا محمدحسن شیرازی” مرجع و مجاهد عالی قدر شیعه (۱۳۱۲ هجری قمری) میرزا محمدحسن شیرازی در نیمه‏ […]