بیست و هفتم شعبان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- نزول عذاب بر قوم عاد ۲- درگذشت عالم بزرگوار “حاج میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی” (۱۳۲۷ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله “حاج شیخ محمدکاظم مهدوی دامغانی” (۱۴۰۱ هجری قمری) —   ۱- نزول عذاب بر قوم عاد قوم هود (علیه السلام) سیزده قبیله بودند که در سرزمین احقاف زندگى مى کردند و به […]