هیجدهم ربیع الثانی   ۱- تولد محقق حلی (۶۰۲ هجری قمری) ۲- شهادت آیت الله سید اسماعیل بلخی (۱۳۸۸ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی (۱۴۱۰ هجری قمری) —   ۱- تولد محقق حلی (۶۰۲ هجری قمری) شیخ نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید هذلی حلی، معروف به […]