صفحه آرشیو

آیت الله سید محمدابراهیم خوانساری

هشتم جمادی الاول

هشتم جمادی الاول ۱- درگذشت «حاجی کرباسی» عالم و فقیه برجسته (۱۲۶۱ هجری قمری) ۲- رحلت آیت الله «سیدمحمدباقر خوانساری» فقیه بزرگوار شیعه (۱۳۱۳ هجری قمری) --- ۱- درگذشت «حاجی کرباسی» عالم و فقیه برجسته (۱۲۶۱…

بیست و سوم ربیع الثانی

بیست و سوم ربیع الثانی ۱- مرگ معتضد بالله عباسی (۲۸۹ هجری قمری) ۲- خلافت مکتفی عباسی (۲۸۹ هجری قمری) ۳- درگذشت ملأ احمد نراقی (۱۲۴۵ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله سید محمدابراهیم خوانساری (۱۳۳۱ هجری قمری) ۵- درگذشت خطیب…