دفتر آیت الله شبیری زنجانی، مبلغ ۶۰۰۰ تومان را بابت فطریه هر نفر به‌حساب گندم تعیین کرده است.   کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز به‌حساب گندم ۹۰۰ گرم است که در صورت اطمینان می توان قیمت آن را به شخص مستحق داد تا به وکالت از او برای خودش این مقدار طعام بخرد. […]