دوازدهم شعبان
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- وفات شیخ صدوق (۳۸۱ هجری قمری) ۲- درگذشت “سید الاطبّاء” طبیب و فقیه (۱۳۱۶ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (۱۳۷۵ هجری قمری) —     ۱- وفات شیخ صدوق (۳۸۱ هجری قمری) ابوجعفر محمد بن علی بن بابْوِیه معروف به شیخ صدوق در حدود سال ۳۰۶ ه.ق در خاندان اهل […]