صفحه آرشیو

آیت الله شیخ حسین حلی

دوازدهم شعبان

۱- وفات شیخ صدوق (۳۸۱ هجری قمری) ۲- درگذشت "سید الاطبّاء" طبیب و فقیه (۱۳۱۶ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (۱۳۷۵ هجری قمری) --- ۱- وفات شیخ صدوق (۳۸۱ هجری قمری) ابوجعفر محمد بن علی بن بابْوِیه معروف به…