پانزدهم شعبان
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- ولادت منجی عالم بشریت حضرت “حجه ابن العسکری” «عجل الله تعالی فرجه» (۲۵۵ هجری قمری) ۲- وفات “علی بن محمد سَمُری” آخرین نائب خاص امام زمان”عجل الله تعالی فرجه” (۳۲۹ هجری قمری) ۳- تولد «سیدعمید الدین» پسر خواهر «علامه حلى» (۶۸۱ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله «علی اکبر الهیان» (۱۳۸۰ هجری قمری) ۵- […]